< Generation Handball: bliver Slagelse Håndboldklubs fælles klubtur.
13.08.2016 08:14 |

Vi er frustreret

Et stort suk fra Slagelse Håndboldklub Vi er en af de få håndboldklubber, som har fremgang i medlemstallet. Så vi har glædet os meget til sæsonstart. Men må nok konstatere, at vi er kommet skidt fra start, hvilket vi ikke selv har haft den store indflydelse på.


Vi har gentagende gange stået foran hallerne med nye, gamle spillere og forældre, som har glædet sig til årets første træning. Men så har hallen været låst. Enten fordi halinspektøren af en eller anden grund ikke har fået det at vide af Slagelse kom. eller fordi Slagelse håndboldklub ikke har været opmærksom på, at hallen ikke er åbnet automatisk, når sæsonen starter.

Det bookingssystem Slagelse kom. har valgt, at vi frivillige foreninger skal arbejde under er administrativt tungt, og kræver i en så stor klub, der træner i 3  forskellige haller i kommunen en fuldtidsansat.

Når vi har booket til hjemmekampe, skal vi desuden tilføje, at vi ønsker dommerbord og udskiftningsbænk klargjort! Det burde være en selvfølgelighed, at når der spilles kampe, så skal der bruges dommerbord og udskiftningsbænk. Desuden skal vi separat booke B-hallen til opvarmning ellers er den nemlig ikke åbnet. Det er ting, som i alle år har været en selvfølgelighed, når der har været kampe i Antvorskovhallen. Tænker på, om det også gælder for svømmeklubben, når de booker svømmehallen, så skal de også ønske vand i bassinet?

Vi har i alle de år, Slagelse Håndboldklub har eksisteret haft et fortræffeligt forhold til de halinspektører, vi møder i hallerne, men nu er det som om, det er vores kamp mod dem, og deres kamp mod det system de arbejder under. Så stemningen er ikke særlig god og servicen er mildes talt ringe. Slagelse kommune har en elitesatsning, men hvis det på nogen måde skal lykkes, så skal forholdene for brugerne optimeres markant. Slagelse kom. I får ikke en elitekommune, hvis I ikke sørger for, at alle os der arbejder i klubberne, har rimelige forhold at arbejde under, alle de frivillige forsvinder. I får ikke eliten, hvis I ikke har bredden.

 

Mvh Bestyrelsen  og Sportsudvalget i Slagelse Håndboldklub