< Nyt ansigt til U14 drenge.
28.03.2017 17:35 |

Ordinær Generalforsamling onsdag den 26. april 2016 kl. 19.00 i Antvorskov hallen.


Ordinær Generalforsamling i Slagelse Håndboldklub afholdes onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00 i Antvorskov-hallen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Fastsættelse af kontingent - Bilag 1

6) Behandling af indkomne forslag - se bilag med indkaldelsen

7) Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Ole Riishøj (modtager genvalg)

Kit Frimark (modtager ikke genvalg)

Ann-Sophie Oldenburg (modtager genvalg)

Steen Sander Oxbøll (modtager genvalg)

9) Valg af suppleanter

På valg er:

Tommy Hedemand

Elena Mikkelstrup

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Lars Riishøj (modtager genvalg)

10) Eventuelt

Indkomme forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 10. april

2017.

Forslag sendes på mail til risras@stofanet.dk

Bestyrelsen