< 13. marts feb. kl.20:40 Santander cup 5. runde
20.02.2018 21:34 |

Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling i Slagelse Håndboldklub afholdes tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00 i Antvorskovhallen.


Dagsorden:

1 ) Valg af dirigent og referent

2 ) Formandens beretning

3 ) Fremlæggelse af regnskab

4 ) Fremlæggelse af budget

5 ) Fastsættelse af kassekredit for det kommende år

6) Fastsættelse af kontingent

7 ) Behandling af indkomne forslag

8 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9 ) Valg af 2 suppleanter

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

 11) Eventuelt

Indkomme forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 2. april 2018. Forslag sendes på mail til risras@stofanet.dk

Bestyrelsen