Slagelse Håndboldklub

– vision, mission og værdier

Vision

Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub for såvel ledere, spillere og forældre.

 

Mission

·         Slagelse Håndboldklub tilbyder et udfordrende træningsmiljø i gode sociale og sportslige rammer med det formål skabe et stærkt sammenhold, kammeratskab og en god klubånd – det er sjovt at spille håndbold. Slagelse Håndboldklub vil i udviklingen af den enkelte spiller dygtiggøre dem såvel sportsligt som menneskeligt.

·         Slagelse Håndboldklub vil med udgangspunkt i talentarbejdet, god organisation og bæredygtig økonomisk strategi, arbejde resultatorienteret på at opnå sportslige resultater.

Det stærke sammenhold bruges målrettet til at styrke spillet på holdet og hos den enkelte spiller, da vi arbejder med fokus på talentudvikling og kvalitetstræning – vi spiller hinanden bedre.

 

Vi har gode relationer til samarbejdspartnere og sponsorer og ved, hvad den gode dialog betyder for et stærkt og udviklende samarbejde – vi er synlige for vores sponsorer.

 

Værdier

Slagelse Håndboldklub har 4 kerneværdier:

·         Sammenhold

o    et stærkt sammenhold afspejler sig i gode resultater på banen – vi spiller hinanden bedre

o    en god atmosfære af kammeratskab, klubånd og et stærkt tilhørsforhold skaber stolthed over at være en del af Slagelse Håndbold Klub for såvel ledere, spillere, forældre og samarbejdspartnere

·         Rummelighed

o    der er plads til spillere på alle niveauer, og det er trænerens fornemste opgave at udvikle spillerne fra deres individuelle udgangspunkt

o    vi omgås hinanden med respekt – og i en god tone

o    vi har en anerkendende tilgang til hinanden – det styrker trivslen for alle i klubben

o    vi udviser empati for hinanden

·         Engagement

o    engagerede ledere, spillere og forældre er den bærende kraft i klubben

o    alle indsatser er baseret på frivillighed

·         Ambition

o    vi er ambitiøse og har en målsætning med alt, da vi ved, at det skaber resultater såvel på som udenfor banen

o    der er en rød tråd i alt, hvad vi arbejder med – herunder den skriftlige ”den røde tråd” til optimering af træningsmiljøet

o    vi udviser gejst, glæde og vindermentalitet – og bakker hinanden op

o    vi har fokus på udvikling af den enkelte spiller – talentudvikling og et udviklende træningsmiljø