Er Slagelse en elitekommune?

I går var vi fra Slagelse Håndboldklub igen til fordeling af haller i Slagelse kommune. Alle brugere af hallerne har for inden udfyldt et skema, som skal klarlægge, hvor mange medlemmer og hvilken aldersfordeling klubberne har, og om man kan påvise medlemsfremgang, hvilket vi i Slagelse Håndboldklub kan fremvise hvert år. Vi har i den sæson, der snart er afsluttet, været til møde med kultur og fritid ang. brug af Selandia-hallen. Derfor mødte vi op med en forventning om, at der nu var en afklaring med Selandia. Det viser sig, at her er Kultur og Fritid ikke kommet i mål med en aftale. Igen i år er det de samme klubber, der slås om tider, det viser sig, at flere klubber har medlemsfremgang og har brug for haltider, men der er stadigvæk de sammen haller og tider. I Slagelse by er der kun givet tilladelse til at spille med harpiks i 2 haller nemlig Spar Nord Arena og Søndermarkshallen. Slagelse Håndboldklub har mange timer i Spar Nord Arena og lidt i Søndermarkshallen, men det kan slet ikke dække vores behov. Desuden sker der ændringer i håndbolden, så i den kommende sæson bliver årgangene lavet om, og U9 skal spille på en ny banestørrelse, der hedder kortbane. Vi har fået etableret en kortbane i Spar Nord Arena og Søndermarkshallen, men det er jo de haller, der må spilles med harpiks? Slagelse håndboldklub har også i flere år haft hold, der træner i Vesthallen. I Vesthallen er der bander rundt om banen, de må dog gerne fjernes af brugerne, men skal sættes op efter endt træning. Det er en umulig opgave for os, da det er U10, der træner i Vesthallen. Hvordan skal trænerne nå at fjerne bander inden påbegyndt træning kl. 16.00 og så skulle sætte bander op igen efter 1 1/2 times træning? Nogen vil måske tænke, hvad er problemet med bander? Det er sådan, at det er svært for nybegyndere at forstå, at bolden er ude, når den rammer en bande, det ikke som i fodbold, hvor bolden bare er i spil. Desuden må man ikke spille kampe med bander. Det betyder, de hold, der træner i Vesthallen vil ikke kunne deltage i en pokalturnering eller lave træningskampe.

Slagelse Kommune er en Eliteidrætskommune i Team Danmark-regi, og det skal vi være stolte over. MEN man skal give alle idrætter mulighed for at blive en af de 6 prioriterede idrætter. Det er for håndboldens vedkomne ikke realistisk med de faciliteter, man tilbyder håndbolden.

Spar Nord Arena, som er Slagelse Håndboldklubs primære hjemmebane har vi i perioden 1. jan. 2019 og frem til sommerferien fået aflyst 24 dage, hvor vi har planlagt træning!
Paradoksal er vi lige blevet ringet op af en konsulent fra Kultur og fritid. Han vil gerne have os med til et nyt tiltag ”Idrætsweekend”, så vi kunne få flere medlemmer. Her måtte vi så takke nej. Vi bliver på flere årgange nødt til at lukke for medlemstilgang, da vi ikke kan tilbyde haltider til spillerne. Det samme gælder vores samarbejde med byens skoler. Vi kan godt komme at lære og vise dem håndbold, vi kan bare ikke efterfølgende love dem, at de kan blive meldt ind i klubben, da vi ikke har plads til flere spillere.

Lidt provokerende kan vi afslutte med følgende spørgsmål til Slagelse kommune:

Hvad er planen med alle de børn, som gerne vil dyrke håndbold?

 

Generalforsamling d. 9 april kl. 19

Ordinær Generalforsamling i Slagelse Håndboldklub afholdes tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i Spar Nord Arena.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Fastsættelse af kassekredit for det kommende år

6) Fastsættelse af kontingent

7) Behandling af indkomne forslag

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Rene Kristoffersen (modtager ikke genvalg)

Ole Riishøj (modtager genvalg)

Ann-Sophie Oldenburg (modtager ikke genvalg)

Steen Xander Oxbøll (modtager ikke genvalg)

9) Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Elena Mikkelstrup (modtager ikke genvalg)

Morten Røngaard (modtager ikke genvalg)

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Lars Riishøj, Revisor (modtager genvalg)

Vibeke Månnson, Revisorsuppleant

11) Eventuelt

 

Indkomme forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 25. marts 2019.

Forslag sendes på mail til risras@stofanet.dk

 

Bestyrelsen