Kontingent

Nye medlemmer

For at blive meldt ind i Slagelse Håndboldklub, send en mail til Lise på mail lise345g@gmail.com med oplysning om hvilket hold, der skal indmeldes på. Du vil da modtage et link, så du selv kan oprette dig i vores medlemskartotek på Holdsport.dk. Kontingent opkræves via Holdsport.

Se mere om holdsport.dk på www.holdsport.dk

Kontingent for aktive og passive medlemmer

– fastsættes hvert år af bestyrelsen
– kontingent er helårlig med forfald 1. september via www.holdsport.dk
– der betales fuldt kontingent, hvis man er spilleberettiget i første halvdel af sæsonen
– man betaler halvt kontingent, hvis man først er spilleberettiget i anden halvdel af sæsonen.

Manglende betaling medfører, at man ikke kan deltage i træning, kamp og øvrige aktiviteter i Slagelse Håndboldklub

Hvis du ønsker at betale kontingent i 2 rater, kan der laves en aftale med den kontingent ansvarlige. Udmelding af klubben kan kun ske efter fuld betaling af kontingent for den aktuelle sæson, hvis 2. rate af kontingent ikke betales vil spillercertifikat IKKE blive frigivet af klubben, og der kan således ikke spilles i andre klubber før det fulde kontingent er betalt.

Eventuelle tvivlsspørgsmål

– hvis du bliver i tvivl, er du velkommen til at henvende dig til Lise Brandt Mail: lise345g@gmail.com

Passivt medlem

500 kr

For en hel sæson

U9

1200 kr

For en hel sæson

U13

1500 kr

For en hel sæson

U19

1900 kr

For en hel sæson

U5

300 kr

For en hel sæson

U10

1200 kr

For en hel sæson

U15

1800 kr

For en hel sæson

Senior

1900 kr

For en hel sæson

U 6/8

800 kr

For en hel sæson

U11

1300 kr

For en hel sæson

U17

1900 kr

For en hel sæson

Passivt medlem

500 kr

For en hel sæson