Kontingent.

Kontingent for aktive og passive medlemmer

– fastsættes hvert år af bestyrelsen
– kontingent er helårlig med forfald 1. september via www.holdsport.dk
– der betales fuldt kontingent, hvis man er spilleberettiget i første halvdel af sæsonen
– man betaler halvt kontingent, hvis man først er spilleberettiget i anden halvdel af sæsonen.

Manglende betaling medfører, at man ikke kan deltage i træning, kamp og øvrige aktiviteter i Slagelse Håndboldklub

Hvis du ønsker at betale kontingent i 2 rater, kan der laves en aftale med den kontingent ansvarlige. Udmelding af klubben kan kun ske efter fuld betaling af kontingent for den aktuelle sæson, hvis 2. rate af kontingent ikke betales vil spillercertifikat IKKE blive frigivet af klubben, og der kan således ikke spilles i andre klubber før det fulde kontingent er betalt.

Eventuelle tvivlsspørgsmål

– hvis du bliver i tvivl, er du velkommen til at henvende dig til Lise Brandt Mail: lise345g@gmail.com