Slagelse Håndboldklub kåret til årets ungehåndboldforening

I dag er en stor dag for Slagelse Håndboldklub! På repræsentantskabsmødet i Idrættens Hus blev Slagelse Håndboldklub kåret til årets ungehåndboldforening ved Håndbold Region Øst 2019 .

Slagelse Håndboldklub gør sig bemærket på mange områder:

Klubben kan stadigvæk præsentere medlemsfremgang

Klubben har en synlig plan omkring det at “fiske” spillere

Klubben sørger for, at alle hold får samme muligheder

Klubben  sørger for trænerne kommer på kurser

 

Er Slagelse en elitekommune?

I går var vi fra Slagelse Håndboldklub igen til fordeling af haller i Slagelse kommune. Alle brugere af hallerne har for inden udfyldt et skema, som skal klarlægge, hvor mange medlemmer og hvilken aldersfordeling klubberne har, og om man kan påvise medlemsfremgang, hvilket vi i Slagelse Håndboldklub kan fremvise hvert år. Vi har i den sæson, der snart er afsluttet, været til møde med kultur og fritid ang. brug af Selandia-hallen. Derfor mødte vi op med en forventning om, at der nu var en afklaring med Selandia. Det viser sig, at her er Kultur og Fritid ikke kommet i mål med en aftale. Igen i år er det de samme klubber, der slås om tider, det viser sig, at flere klubber har medlemsfremgang og har brug for haltider, men der er stadigvæk de sammen haller og tider. I Slagelse by er der kun givet tilladelse til at spille med harpiks i 2 haller nemlig Antvorskovhallen og Søndermarkshallen. Slagelse Håndboldklub har mange timer i Antvorskovhallen og lidt i Søndermarkshallen, men det kan slet ikke dække vores behov. Desuden sker der ændringer i håndbolden, så i den kommende sæson bliver årgangene lavet om, og U9 skal spille på en ny banestørrelse, der hedder kortbane. Vi har fået etableret en kortbane i Antvorskovhallen og Søndermarkshallen, men det er jo de haller, der må spilles med harpiks? Slagelse håndboldklub har også i flere år haft hold, der træner i Vesthallen. I Vesthallen er der bander rundt om banen, de må dog gerne fjernes af brugerne, men skal sættes op efter endt træning. Det er en umulig opgave for os, da det er U10, der træner i Vesthallen. Hvordan skal trænerne nå at fjerne bander inden påbegyndt træning kl. 16.00 og så skulle sætte bander op igen efter 1 1/2 times træning? Nogen vil måske tænke, hvad er problemet med bander? Det er sådan, at det er svært for nybegyndere at forstå, at bolden er ude, når den rammer en bande, det ikke som i fodbold, hvor bolden bare er i spil. Desuden må man ikke spille kampe med bander. Det betyder, de hold, der træner i Vesthallen vil ikke kunne deltage i en pokalturnering eller lave træningskampe.

Slagelse Kommune er en Eliteidrætskommune i Team Danmark-regi, og det skal vi være stolte over. MEN man skal give alle idrætter mulighed for at blive en af de 6 prioriterede idrætter. Det er for håndboldens vedkomne ikke realistisk med de faciliteter, man tilbyder håndbolden.

Antvorskovhallen, som er Slagelse Håndboldklubs primære hjemmebane har vi i perioden 1. jan. 2019 og frem til sommerferien fået aflyst 24 dage, hvor vi har planlagt træning!
Paradoksal er vi lige blevet ringet op af en konsulent fra Kultur og fritid. Han vil gerne have os med til et nyt tiltag ”Idrætsweekend”, så vi kunne få flere medlemmer. Her måtte vi så takke nej. Vi bliver på flere årgange nødt til at lukke for medlemstilgang, da vi ikke kan tilbyde haltider til spillerne. Det samme gælder vores samarbejde med byens skoler. Vi kan godt komme at lære og vise dem håndbold, vi kan bare ikke efterfølgende love dem, at de kan blive meldt ind i klubben, da vi ikke har plads til flere spillere.

Lidt provokerende kan vi afslutte med følgende spørgsmål til Slagelse kommune:

Hvad er planen med alle de børn, som gerne vil dyrke håndbold?

 

Generalforsamling d. 9 april kl. 19

Ordinær Generalforsamling i Slagelse Håndboldklub afholdes tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i Antvorskovhallen.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Fastsættelse af kassekredit for det kommende år

6) Fastsættelse af kontingent

7) Behandling af indkomne forslag

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Rene Kristoffersen (modtager ikke genvalg)

Ole Riishøj (modtager genvalg)

Ann-Sophie Oldenburg (modtager ikke genvalg)

Steen Xander Oxbøll (modtager ikke genvalg)

9) Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Elena Mikkelstrup (modtager ikke genvalg)

Morten Røngaard (modtager ikke genvalg)

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Lars Riishøj, Revisor (modtager genvalg)

Vibeke Månnson, Revisorsuppleant

11) Eventuelt

 

Indkomme forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 25. marts 2019.

Forslag sendes på mail til risras@stofanet.dk

 

Bestyrelsen

Behandling af indkomne forslag

Til generalforsamlingen tirsdag den 9. april 2019 er der indkommet følgende ændringsforslag til behandling på generalforsamlingen

 

Pkt. 5) Fastsættelse af kassekredit for det kommende år

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kassekreditten fra kr. 100.000 til kr. 300.000 for såfremt at der opstår et ekstraordinært stort likviditetsbehov frem til næste generalforsamling.

 

Pkt. 7) Behandling af indkomne forslag

 

  • 13 – Bestyrelsen (gældende)

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 3 medlemmer og vælges enkeltvis af medlemmerne for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret til møderne.

 

  • 13 – Bestyrelsen (ændringsforslag)

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, således at 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år og de 4 øvrige er på valg i ulige år

Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret til møderne.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen eller senest på det først kommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

Indkaldelse til generalforsamling d. 9 april

Ordinær Generalforsamling i Slagelse Håndboldklub afholdes tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i Antvorskovhallen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Fastsættelse af kassekredit for det kommende år

6)Fastsættelse af kontingent

7) Behandling af indkomne forslag

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Rene Kristoffersen

Ole Riishøj

Ann-Sophie Oldenburg

Steen Xander Oxbøll

9) Valg af 2 suppleanter

På valg er:

Elena Mikkelstrup

Morten Røngaard

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Lars Riishøj

11) Eventuelt

 

Indkomme forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 25. marts 2019.

Forslag sendes på mail til risras@stofanet.dk

 

Bestyrelsen

Vigtig kamp på søndag

Nu på søndag står Slagelse Håndbold Klub overfor Holbæk med kampstart kl. 17:00. Holbæk trak sig ud sejrrigt i den seneste kamp, hvor Holbæk sejrede 29-17 i første indbyrdes opgør først i november.

Selvom Holbæk blot ligger to points foran SHK, så vil der blive krævet rigtigt meget af SHK nu på søndag. Vi opfordrer alle at møde op for at støtte op omkring holdet og hjælpe dem til sejr!

Som optakt til kampen kan du yderligere også læse om vores nye træner hos VDOnline.

Opsigelse af samarbejdet med 3 div træner i Slagelse Håndboldklub

Det er ikke uden ærgrelse, at bestyrelsen i Slagelse Håndboldklub desværre må stoppe samarbejdet mellem Dame 3. div. og Jesper Øvad. Et samarbejde, vi har været utrolige glade for igennem de sidste sæsoner.Men grundet vores resultatmæssige udfordringer denne sæson har vi vurderet, at der skal ageres nu, hvis det skal vendes for at bibeholde vores sportslige ambition, og har derfor valgt at stoppe samarbejdet,« udtaler bestyrelsen for Slagelse Håndboldklub

Jesper Øvad fortsætter dog som tidligere annonceret med U15piger til næste sæson

Aftale med Jesper Øvad

Jesper Øvad har lavet aftale med Slagelse Håndboldlkub om at fortsætte arbejdet med U14 pigerne , som i sæsonen kommer til at hedde U15 pigerne.

Jesper er glad for at arbejde med den store årgang vi har på U14/15 pigerne. Pigerne udvikler sig hele tiden,så der arbejdes koncentreret på denne årgang

Kamp vs. HØJ

Det er med glæde at vi byder velkommen til dagens modstander fra HØJ. Aktuelt er de duksen i rækken med  10 sejre i 10 mulige. De kommer med en storsejr over Næstved i bagagen, så mon ikke de vil slutte året godt af, og gøre rent bord inden jul.

Vi kommer også selv med en 9 måls sejr i bagagen, efter at vi vandt en yderst vigtig sejr i Dalby i Lørdags. Med sejren i Lørdags gør, at vi begynder at kigge opad, dog stadig med fokus nedad og med en sejr over HØJ gør at vi får ”fat” i midt`er feltet igen. Vi ved godt det bliver en yderst svær opgave, men på den anden side, er vi ikke favoritter til kampen og kan dermed spille frit, så vi vil på ingen måde ligge os fladt ned.

Vi har de seneste kampe spillet rigtigt fornuftigt håndbold, især efter sejren over Helsinge i 3. runde af pokalturneringen. Vi har fået en god bredde på holdet, godt krydret med vores u18 piger, som falder godt ind i vores spil.

Det rakte desværre ikke til point i sidste hjemmekamp, hvor vi kæmpede os tilbage i kampen, efter at have været bagud med 6 mål flere gange, men måtte dog inkassere et 1 måls nederlag, selvom jeg syntes vi havde fortjent bedre.

Vi har skrabet 4 point sammen på hjemmebane indtil videre, og med hjælp fra dagens publikum og samme indstilling fra pigerne, som de seneste kampe, tror jeg på en lille ”julegave” i form af 2 point.

U16 pigerne på udebane

U16 piger på udebane i Isefjord.
På papiret er SHK favoritter, men man skal aldrig undervurdere modstanderen.
Det gjorde vi bestemt heller ikke. Vi vidste på forhånd, at Isefjord på fornem vis har vist gode resultater i de seneste par kampe, så vi skulle være klar fra start.
Dagens taktik: hold koncentrationen HELE kampen…
Der var mange gode takter. Systemer der virkede og Nadira der havde tur i den.
Vi vinder 28-22 og ligger på en delt 1. plads i puljen.