Sportsudvalget

VORES KLUB- JERES KLUB!

Slagelse Håndboldklub er en klub med fortsat stigende medlemstilgang. Alle nye spillere er velkommen i SHK.
Vi ønsker håndbolden stærkt repræsenteret i store som små byer.
For at sikre dette har vi i Slagelse Håndboldklub udarbejdet følgende retningslinjer:

  • Vores trænere fra U6-U16 må ikke kontakte spillere/forældre fra andre klubber om et evt. klubskifte
  • Ved spillertilgang fra andre klubber skal den på gældende træner, kontakte vores sportsudvalg, som her fra tager dialogen til den fra flyttende klub for at få en afklaring for ønsket om et evt. klubskifte til Slagelse Håndboldklub.

HVORFOR SÅ DET?

Vi har i de sidste år arbejdet med denne filosofi og opnået stor succes. Vi har sendt spillere retur, da vi ellers ville være medvirkende til at vores naboklubber skulle lukke en årgang. Ved at anskue håndbolden på denne måde, kan vi sammen sikre håndboldens fremtid og forhindre det nedadgående medlemstal på landsplan.

”BREDDEN- SKABER ELITEN”

SPORTSUDVALGETS OPGAVE:

  • Information/kommunikation til trænerne om bl.a. sportslige visioner og strategier samt klubbens struktur
  • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af visioner og strategier
  • Sikre at håndboldklubben fungerer optimalt og trænerne modtager uddannelsestilbud.
  • Stille krav om uddannelse til trænere
  • Sikre den sportslige ”Røde tråd” efterleves.

 

 
Bjarke B. Christensen

Bjarke B. Christensen

Sportsudvalget

E-mail: bjarke@bjaco.dk
Mobil: 29921828

Bjarke B. Christensen

Bjarke B. Christensen

Sportsudvalget

E-mail: bjarke@bjaco.dk
Mobil: 29921828

Bjarke B. Christensen

Bjarke B. Christensen

Sportsudvalget

E-mail: bjarke@bjaco.dk
Mobil: 29921828

Bjarke B. Christensen

Bjarke B. Christensen

Sportsudvalget

E-mail: bjarke@bjaco.dk
Mobil: 29921828