Sportsudvalget

Ungdomsudvalget i SHK skal sikre god kontakt og fælles forståelse mellem trænere, ledere, forældre og spillere og har ansvaret for at fremme en god social og sportslig atmosfære på ungdomsårgangene.

Vi sørger løbende for at indsupplere nye medlemmer i udvalget, så der hele tiden er nok hænder til opgaverne, erfarne kræfter at trække på og nye friske hoveder til at hive os væk fra det, vi plejer.

Ungdomsudvalget holder møde ca. 1 gang om måneden, dog oftere op til de to årlige arrangementer.

Vi forventer, at man prioriterer højt at deltage i møderne, og at man bidrager aktivt både i idéudviklingen samt afviklingen af aktiviteter.

Ungdomsårgangene dækker aldersgrupperne Mikro – U14

  • At beslutte hvilke fælles aktiviteter og tilbud ungdomsholdene kan deltage i.
  • Koordinering af sociale aktiviteter for ungdomsafdelingen
  • At sørge for dialogen mellem den enkelte træner eller forælder og bestyrelsen.
  • At sikre rød tråd gennem de sociale aktiviteter.
  • At ungdomsgruppen fastholder et højt aktivitetsniveau på hjemmesiden og i på sociale medier.
  • At sikre at U12-U14 ungdomsspillere får tilbudt at blive ungtrænere og indstille til træneruddannelser
  • At sørge for indsamling af spillertøj og overlevering af materialer efter sæsonen.
  • At etablere samarbejde med områdets skoler
  • At hjælpe med sportslige tilbud til børnespillere, såsom håndboldskole.

Med sportslig hilsen

Morten Røngaard Mortenrongaard@gmail.com  &    Brian Sommer bsj@live.dk

 
Morten Rongaard

Morten Rongaard

Ungdomsudvalget

E-mail: mortenrongaard@gmail.com

Brian Sommer

Brian Sommer

Ungdomsudvalget

E-mail: bsj@live.dk