Klubstab

Trænere

Lotte Albæk
Karina Enkebølle
Profile Image
Hans-Jørgen Bruno Hansen
Profile Image
Bjarne Stenbaek
Profile Image
Lars Nielsen
Profile Image
Louise Nielsen
6010 6425
Profile Image
Sandie Nielsen
Profile Image
Michael Nilsson
Sebastian Hedemand

Profiler

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Gallerier

Der er i øjeblikket intet galleri tilgængeligt

Kontingent for aktive og passive medlemmer

- Fastsættes hvert år af bestyrelsen

- Kontingent er helårlig med forfald 1. september via Holdsport.dk

- Der betales fuldt kontingent, hvis man er spilleberettiget i første halvdel af sæsonen

- Man betaler halvt kontingent, hvis man først er spilleberettiget i anden halvdel af sæsonen

- Udfyld "Ny spiller"-formularen

- Hvis du ønsker at betale kontingent i 2 rater, kan der laves en aftale med den kontingent ansvarlige. Udmelding af klubben kan kun ske efter fuld betaling af kontingent for den aktuelle sæson, hvis 2 rate af kontingent ikke betales vil spillercertifikat IKKE blive frigivet af klubben og der kan således ikke spilles i andre klubber før det fulde kontingent er betalt"

Holdkontingent

Gallerier

Der er i øjeblikket intet galleri tilgængeligt

Gallerier

Der er i øjeblikket intet galleri tilgængeligt

Profiler

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Profiler

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Profiler

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Profiler

Der er i øjeblikket ikke nogle fremhævede profiler

Frem til sommerferien trænes:

Torsdag: Spar Nord Arena kl. 16:00 - 17:30